Hamburg rådhus (tysk: Hamburger Rathaus) er møtested for Hamburgs borgerskap (parlamentet) og delstatsregjeringen i bystaten Hamburg.

Det tidligere rådhuset ved Trostbrücke brant under den store bybrannen i 1842. I forbindelse med gjenoppførelsen av den indre by ble det bestemt å legge rådhuset vegg i vegg med børsen, ikke langt fra elven Alster.

Det gikk likevel 30 år før man ble enig om rådhusplanene. Utkast til nybygget kom etter internasjonale arkitektkonkurranser i 1854 og 1876, men først i 1885 ble de endelige byggeplanene godkjent. Bygget ble ferdigstilt i 1897, etter 13 års byggetid. Bygget er reist på 4000 peler som ble slått 12 meter ned i sandgrunnen. Det totale byggarealet er på 17 000 kvadratmeter og bygget inneholder 647 rom.

Hamburg rådhus er bygget i historistisk stil sports jerseys for cheap. Rådhusets fasade er 111 meter bred og bygget i granitt og sandstein. Tårnet strekker seg 112 meter i været. Bygget er tekket med kobbertak, som er rikt dekorert med spir og statuer. På fasaden mot rådhusplassen (tysk: Rathausmarkt) står det statuer av 20 tysk-romerske keisere i nisjene mellom vinduene, fra Karl den store til Frans II. Over hovedinngangen finnes en mosaikk som forestiller kvinnefiguren Hammonia, en personifisering av byen Hamburg.

Fra rådhusets inngangsparti kommer man inn i en veldig buegang (tysk: Rathausdiele) ingredients in meat tenderizer. Søylene i dette rommet er dekorert med medaljongformede relieffer av fortjente borgere, som i kontrast til keiserne utenfor skal representere borgerlige verdier. En rekke yrker tennis team uniforms, bl.a. handelsfolk, jurister, diktere og naturforskere er representert. Kvinner er avbildet på en egen kvinnesøyle (tysk: Frauensäule).

Rådhusets hovedetasje faller i to hoveddeler. I den venstre enden av buegangen fører en trapp til byparlamentet (tysk: Bürgerschaft). På motsatt side fører en annen trapp opp til Senatet. I tillegg til møterommene inneholder etasjen er rekke rikt dekorerte representasjonsrom. En egen sal (tysk: Phoenixsaal) minner om bybrannen i 1842, som var utgangspunktet for rådhusprosjektet. Veggene i det såkalte vaisenrommet (tysk: Waisenzimmer) viser skurdarbeider utført av 80 foreldreløse barn i alderen 8 til 14 år uniform express football.

Rådhuset inneholder også fasiliteter for sosialt samvær blant byens representanter, både mindre rom, en restaurant i kjelleretasjen (tysk: Ratsweinkeller) og en storstue på 720 kvadratmeter (tysk Grosser Festsaal). Veggene til denne festsalen viser monumentale malerier som skildrer byens historie.

I gårdsrommet mellom rådhuset og børsen finnes Hygiea-brønnen. Brønnen er dekorert med en bronsefigur av gudinnen Hygiea som beseirer en drage. Hygea er en allegori for sunnhet, mens dragen symboliserer koleraepidemien i 1892, som midt i byggeperioden til rådhuset krevde nesten 9000 menneskeliv i byen.