Javier Lozano Barragán (født 26. januar 1933 i Toluca i Mexico) er en av den katolske kirkes kardinaler top water bottles, og president for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere.

Javier Lozano Barragán studerte til prest i Zamora og Roma. I 1955 mottok han prestevielsens sakrament, og virket deretter ved presteseminaret i Zamora. Samtidig ledet han CELAM (Rådet for latinamerikanske bispekonferanser) sitt institutt for pastoralteologi

Real Madrid Club de Fútbol Away LUCAS SILVA 16 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away LUCAS SILVA 16 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. I 1979 ble han hjelpebiskop i hovedstaden Mexico, i 1984 ble han biskop av Zacatecas. Lozano Barragán ledet dette bispedømmet til 1997. Rett før, i 1996, ble han utnevnt til en stilling i Vatikanet, som president for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere. Dette vervet innehadde han til pave Johannes Paul IIs død den 2. april 2005.

Han ble kreert til kardinal i 2003.

· · · ·